Updates
Contact
Support
 • en

LeaseWise modules

Binnen de schademodule worden alle schademeldingen beheerd. Deze schademelding vormt de spil in een schadeafhandeling naar reparateur, verzekeringsmaatschappij, lessee en bestuurder. Het schadeproces is van melding tot afsluiting geautomatiseerd. Elke brief en/of email wordt vastgelegd. Hierbij wordt, indien van toepassing, rekening gehouden met casco in eigen beheer (VAR).

De facturen voor ruitschades kunnen door Schade reparateurs in een bestand worden aangeleverd. Dit bestand is binnen de schademodule weer in te lezen.

Aangezien er veel geld gemoeid gaat met schades is het van groot belang deze goed te kunnen monitoren, zoals bijvoorbeeld:

 • is bij het schade bedrag het eigen risico doorbelast,
 • is de SAF binnen,
 • heeft de verzekeringsmaatschappij betaald,
 • etc.

De financieringsmodule is ontwikkeld voor het beheren van objectfinancieringen per object (auto) of tranche.

Met de financieringsmodule blijven de financieringen inzichtelijk en is het mogelijk per maand je schuldpositie te bepalen, opgesplitst naar kortlopende en langlopende schulden. Je kunt ook een overzicht maken van restantfinancieringen ten opzichte van je boekwaarden.

Van alle facturen die binnen LeaseWise, RentWise en AccountWise worden gemaakt, worden ook direct PDF bestanden aangemaakt (indien gewenst met je eigen briefpapier als achtergrond). Per debiteur kan worden ingesteld of de factuur moet worden geprint of elektronisch moet worden verzonden.

Vervolgens worden deze facturen via het Invoiceportal van Order2Cash of Payt verwerkt en is er per factuur een XML, Excel en PDF bestand beschikbaar. De facturen kunnen eventueel door de ontvangende partij weer worden ingelezen. Tevens kan er voor worden gekozen om de PDF factuur mee te laten sturen in de notificatiemail van Invoice portal.

De koppeling met AudaFlow maakt het mogelijk zelf invulling te geven aan schadesturing in het schade afhandelingsproces. Hierdoor ben je zelf in controle. Het schade afhandelingsproces wordt op basis van je wensen samen met ABZ ingericht. Hierbij ontvang je van het schadeherstelbedrijf de schadecalculatie.

Daarnaast beschikt AudaFlow over de mogelijkheid om alle benodigde gegevens uit te wisselen op basis van de ESA standaard. Omdat AudaFlow is voorzien van een filter functionaliteit, kan je de ontvangen schadecalculatie automatisch controleren tegen de gemaakte afspraken (Service Levels). Dit maakt Straight Through Processing mogelijk.

FlowWise is de workflow module binnen de CarWise software, welke ingezet kan worden als ondersteuning bij de diverse processen. FlowWise helpt om de processen zo efficient mogelijk in te richten en de kwaliteit te waarborgen. FlowWise kan geautomatiseerd controles uitvoeren, documenten versturen en taken toewijzen aan (groepen) medewerkers.

LeaseWise is te koppelen aan ROB-Net, ontwikkeld om de meest voorkomende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden zonder tussenkomst van de leasemaatschappij te kunnen behandelen. Door middel van Elektronische Facturatie (EF) wordt ook de factuur, na goedkeuring, automatisch geboekt. Dit betekent een enorme efficiencyslag.

Met deze oplossing kan je leasecontracten digitaal laten ondertekenen. Zowel de contractant als de interne ondertekenaar kunnen dit proces geheel digitaal doorlopen. Met hulp van een gevalideerde ondertekening is dit volledig rechtsgeldig.

Diverse leasemaatschappijen zijn al operationeel met deze optie. De functionaliteit is inmiddels verder uitgebreid. Het is nu mogelijk om niet alleen de tekeningsbevoegden van de holding, contractant en debiteur, maar ook de wagenparkbeheerder, bestuurder en intermediair een leasecontract te laten ondertekenen. Op die manier is het mogelijk dat bijvoorbeeld de intermediair eerst het leasecontract accordeert alvorens de eindklant het leasecontract kan ondertekenen.

DocWise

DocWise helpt de documentenstroom te beheersen, archiveren en toegankelijk te maken zonder grote investeringen.

I-wise

Dit online wagenpark beheer portaal zorgt ervoor dat klanten van de leasemaatschappij inzicht krijgen in hun wagenpark en informatie ontvangen over de door hen afgenomen diensten. De klant is er inmiddels aan gewend om informatie snel, direct en online te kunnen krijgen. Wij willen deze dienstverlening ook graag bieden aan onze klanten, alle partijen zijn gebaat bij deze snelle en efficiënte manier van communiceren met de klant.

Het dashboard heeft tot doel de lessee en/of berijder snel een indicatie te geven hoe zij presteert. Daarnaast kan de berijder/lessee op de benoemde deelaspecten de eigen ontwikkeling over de tijd volgen.

Klanten krijgen een individuele inlogcode met wachtwoord om hun gegevens te bekijken. Hiermee krijgen ze toegang tot een aantal rapportages, zoals o.a.:

 • bestuurdergegevens
 • contractgegevens
 • autogegevens (denk aan fiscale waardes)
 • bestellingen van auto’s
 • bekeuringen
 • huurgegevens (RentWise)
 • schadegegevens
 • brandstofgegevens

Autodisk online

Autodisk is onze vaste partner als het gaat om het calculeren en configureren van objecten. Omdat het voor een leasemaatschappij belangrijk is om ook online aanwezig te zijn, heeft Autodisk een aantal aanvullende producten gerealiseerd. Hoewel deze producten, door onze partner, AutoDisk zijn vervaardigd, zijn deze naadloos te integreren binnen CarWise.

Nieuwsgierig geworden naar de producten van AutoDisk?

Bekijk ze hier

AutoDisk Online Lease Calculator geeft leasemaatschappijen de mogelijkheid potentiële klanten, overal en altijd zelf online leasecalculaties te laten maken.

Het is een mooi vormgegeven, betaalbare internettoepassing die naadloos te integreren is in uw eigen website met uw eigen huisstijl.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid om het online calculeren beperkt toegankelijk te maken voor bijvoorbeeld alleen professionals en bestaande klanten.

In de AutoDisk Online Autoregeling kan je de autoregelingen van al je klanten onderbrengen.

De berijders kiezen, rechtstreeks via internet, auto’s die binnen hun categorie vallen, berekenen vervolgens hun eigen bijdrage en kunnen uiteindelijk hun bestelling plaatsen.

Een goede autoregeling is gebaseerd op maandbedragen in plaats van op de consumentenprijs van een auto. Die twee hebben immers nauwelijks iets met elkaar te maken. Zaken als onderhoudskosten, restwaarde en brandstofkeuze hebben veel invloed op de uiteindelijke totale kosten.

Uw remarketing doeltreffend opgelost

Taxatiebeheer stelt autohandelaren van je keuze in staat om rechtstreeks te bieden op de uitlopende auto’s. Je kunt het gehele biedverloop volgen en een restwaardevoorstel van zowel AutoDisk als Autotelex (gekoppeld aan het kenteken) op je scherm zien als referentie.

Je kunt via deze toepassing de onderhandelingen voeren en uiteindelijk de verkoop afronden.

Berijders app

AutoDisk heeft de berijdersapp ontwikkeld, dit biedt de mogelijkheid om je relatie met de berijder te versterken en persoonlijke betrokkenheid te creëren. Het begint bij een gedegen, niet te negeren advies aan de berijder. Rekening houdend met de persoonlijke wensen van de berijder en op basis van alles wat we van de berijder weten, kunnen we een perfect geautomatiseerd advies geven voor de volgende auto. Dat geeft vertrouwen en we geven dat advies ruim voor de expiratie, waardoor het eerste shopmoment bij jou gebeurt en niet bij uw concurrent.

Echt in contact zijn met berijders is een moeilijke opgave als leasemaatschappij. Toch is het van groot belang om dat wel te doen en om tijdens de contractduur de relatie met je berijders in stand te houden of misschien zelfs wel tot stand te brengen. Die relatie stelt je in staat het vervangingspercentage aanzienlijk te verhogen. Een belangrijk gegeven in de huidige markt waarin klantentrouw niet vanzelfsprekend is.

Mocht de berijder daadwerkelijk bestellen, dan zorgen we voor een goed inzicht in het bestelproces. Rijdt de berijder eenmaal, dan blijven we deze informeren met belangrijke informatie. Je kunt daarbij denken aan: hoe is het tankgedrag, hoeveel schades zijn er gereden, wanneer moeten de winterbanden onder de auto, wanneer en welke bekeuringen zijn er bekend. Maar belangrijker is dat deze informatie een uitstekende mogelijkheid biedt om in contact te zijn met je klant. Je kunt online “praten” met je berijder; ‘be connected’.

Auto Bestelplatform NCO

Koppeling LeaseWise met Auto Bestelplatform NCO

Het RDC heeft het auto bestelplatform (New Car Ordering geheten en afgekort NCO) verder uitgebreid en uitgerold.

Al jaren bestellen leasemaatschappijen auto’s bij autodealers via vele hulpmiddelen zoals de telefoon, fysiek bezoek, brieven en e-mail, tot grote ergernis van zowel de dealers als de leasemaatschappij. Voor onderhoud en schade wordt al jaren gebruik gemaakt van elektronische mogelijkheden om geautomatiseerd te bestellen en te betalen, met ROB Next en Audaflow. Met de implementatie van het auto bestelplatform NCO automatiseert CarWise samen met het RDC het auto bestelproces: volledig geïntegreerd in LeaseWise. Voor de LeaseWise klant is er geen aparte login nodig voor dit bestelplatform, waarmee alle nieuwe auto’s besteld kunnen worden bij Nederlandse autodealers.

De handelingen worden verricht vanuit het programma ‘Auto bestellen’ in LeaseWise:

 • Digitaal versturen van de bestelling;
 • Akkoord geven op afgesproken korting en totaalprijs (en bewaking);
 • Retourmelden van de bestelbon;
 • Akkoord geven op de aflevering;
 • Binnen melden van de auto (diverse gegevens zoals kenteken en fiscale waarde worden overgenomen van het platform);
 • Digitale factuur wordt ingelezen en beoordeeld met Factuurregistratie;
 • Opvolging van de dealer om gegevens aan te leveren zoals bijvoorbeeld de verwachte leverdatum vindt geautomatiseerd plaats door het platform;
 • Het aflever/ontvangstbewijs ondertekend door de bestuurder en de digitale factuur worden automatisch opgeslagen in DocWise.

Typefouten, miscommunicatie en in de wacht staan bij een telefoniste of voicemail behoren door elektronische uitwisseling tot het verleden, om nog maar te zwijgen over de ergernis van het zinloos overtypen van informatie of het ontcijferen van een onleesbaar handschrift. Faalkosten en ontevreden klanten als gevolg van een verkeerd bestelde auto, of discussie over de oorzaak en de schuldvraag van de kosten die daarbij horen, behoren dan ook tot het verleden.

Bovengenoemde voordelen zorgen voor accurate bestel- en aflevergegevens. Hierdoor kan je bestuurders en wagenparkbeheerders proactief informeren. Met de inzet van FlowWise wordt deze communicatie zoals e-mail bovendien automatisch verstuurd, zonder tussenkomst van de gebruiker.

CRM

CRM gaat uiteraard over het beheren van relaties, maar de kracht van de module komt het best tot uiting doordat de CRM module een volledig geïntegreerde oplossing is binnen ons CarWise product. Dit maakt het mogelijk om binnen CRM views (overzichten) te creëren waarin bijvoorbeeld de openstaande offertes worden getoond. Vanuit dit overzicht kan je direct doorklikken naar de betreffende offerte en als je klaar bent keer je weer terug in CRM. Op deze manier wordt CRM het vertrekpunt voor alle dagelijkse werkzaamheden.

Geïnteresseerd?