Updates
Contact
Support
  • en
IK BEN EEN...

“Het kenniscentrum voor autoverhuur en leasing"

CarWise Group levert duurzame diensten en producten aan bedrijven in de automotive branche.
De activiteiten bestaan uit de disciplines:
- ICT
- Fleet
- Rental
gebundeld in de CarWise Group.
Individuele expertise, gecombineerd met jarenlange ervaring en het voortdurend streven naar innovatieve oplossingen maakt CarWise tot een uniek kenniscentrum voor leasemaatschappijen, autoverhuurders en auto merkdealers en importeurs. Daardoor zijn we in staat de beste diensten en producten te ontwikkelen en te leveren, nu en in de toekomst.

CarWise Group

WIE ZIJN WIJ?

CarWise Group is het kenniscentrum voor autoverhuur en leasing, een succesformule door het samenvoegen van kennis en expertise op het gebied van autolease, autoverhuur, software en mobilteit, opgericht in 1989.
CarWise Group levert diensten en producten aan de automotive branche. De activiteiten bestaan uit de disciplines ICT, Fleet en Rental, gebundeld in CarWise Group. Wij hebben maatschappelijk verantwoord en duurzaam handelen in onze bedrijfsvoering verankerd. In de autobranche betekent dit ook het aanbieden van duurzame mobiliteit.

overons_01
overons_02
overons_03
overons_05

BEKIJK OOK EENS

SAMEN STERK!

CarWise ICT, Carwise Fleet en CarWise Rental; Alle activiteiten zijn gebundeld in de CarWise Group in Almere, waar we met een team van enthousiaste en kundige collega's werken aan onze producten en diensten. Nieuwsgierig naar openstaande vacatures?

Bekijk openstaande vacatures

CarWise Group draagt met haar producten en diensten bij aan de continuïteit en rentabiliteit van automotive organisaties. Wij spelen in op de veranderende mobiliteitsbehoefte van morgen en vervullen hierbij een spilfunctie tussen klant en eindgebruiker.

CarWise is, vanuit gebundelde expertise, hèt kenniscentrum voor autoverhuur en leasing. De CarWise Group levert diensten en producten aan de automotive branche. De activiteiten bestaan uit de disciplines ICT, Rental en Fleet, samen vormen zij de CarWise Group.

Individuele expertise, gecombineerd met jarenlange ervaring en het voortdurend streven naar innovatieve oplossingen maakt CarWise tot een uniek kenniscentrum. Daardoor zijn we in staat de beste duurzame diensten en producten te ontwikkelen en te leveren, nu en in de toekomst.

Onze strategie is gericht op het realiseren van kwaliteit in onze dienstverlening. Dit is uitsluitend mogelijk door het aanbieden van marktgerichte producten en diensten die permanent getoetst en ontwikkeld worden aan de vraag van de klant. Hierbij wordt het succes bepaald door de marktpositie die wij in de markt innemen en willen behouden. CarWise genereert haar winsten uit het realiseren van volume, kwaliteitsmeetpunten, duurzaamheid en kostenbeheersing door optimale synergie binnen de Group.

De activiteiten van CarWise zijn er op gericht om haar rol als marktleider te versterken binnen de (niche) markt waarin zij opereert. CarWise richt zich op bedrijven binnen de automotive branche met oplossingen die bijdragen aan het rendement en de continuïteit van deze ondernemingen middels flexibele mobiliteitsoplossingen voor nu en in de toekomst.

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens
om. In deze verklaring leest u hoe wij dit doen. Daarnaast vertellen wij welke rechten u
heeft op het gebied van privacy en hoe u een mogelijk datalek aan ons kunt melden.

Wij vinden het van groot belang dat er vertrouwelijk en in overeenstemming met de
privacywetgeving met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden
dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij hebben maatregelen getroffen om te
voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. Daar mag u op vertrouwen.

Lees verder

Heeft u vragen of opmerkingen?