IK BEN EEN...

“Het kenniscentrum voor autoverhuur en leasing"

CarWise Group levert diensten en producten aan de automotive branche.
De activiteiten bestaan uit de disciplines:
- ICT
- Fleet
- Rental
gebundeld in CarWise Group.
Individuele expertise, gecombineerd met jarenlange ervaring en het voortdurend streven naar innovatieve oplossingen maakt CarWise tot een uniek kenniscentrum voor leasemaatschappijen, autoverhuurders en auto merkdealers. Daardoor zijn we in staat de beste diensten en producten te ontwikkelen en te leveren, nu en in de toekomst.

CarWise Group

WIE ZIJN WIJ?

CarWise Group is het kenniscentrum voor autoverhuur en leasing, een succesformule door samengaan van kennis en expertise op het gebied van lease, autoverhuur, software en mobility, opgericht in 1989.
CarWise Group levert diensten en producten aan de automotive branche. De activiteiten bestaan uit de disciplines ICT, Fleet en Rental, gebundeld in CarWise Group.

overons_01
overons_02
overons_03
overons_05

BEKIJK OOK EENS

SAMEN STERK!

CarWise ICT, Carwise Fleet en CarWise Rental; Alle activiteiten zijn gebundeld in de CarWise Group in ons kantoorpand in Almere-Stad, waar we met ruim 40 collega's werken aan onze producten en diensten.

CarWise Group draagt met haar producten en diensten bij aan de continuïteit en rentabiliteit van automotive organisaties. Wij spelen in op de veranderende mobiliteitsbehoefte van morgen en vervullen hierbij een spilfunctie tussen klant en eindgebruiker.

CarWise is, vanuit gebundelde expertise, het kenniscentrum voor autoverhuur en leasing. De CarWise Group levert diensten en producten aan de automotive branche. De activiteiten bestaan uit de disciplines ICT, Rental en Fleet en zijn gebundeld in CarWise Group.

Individuele expertise, gecombineerd met jarenlange ervaring en het voortdurend streven naar innovatieve oplossingen maakt CarWise tot een uniek kenniscentrum. Daardoor zijn we in staat de beste diensten en producten te ontwikkelen en te leveren, nu en in de toekomst.

De strategie die CarWise voert, is gericht op het realiseren van kwaliteit van haar dienstverlening. Dit is uitsluitend mogelijk door het aanbieden van marktgerichte producten en diensten die permanent getoetst en ontwikkeld worden aan de vraag van de klant. Hierbij wordt het succes bepaald door de marktpositie die CarWise in de markt inneemt en wenst te behouden. CarWise genereert haar winsten uit het realiseren van volume, kwaliteitsmeetpunten en kostenbeheersing door optimale synergie binnen de groep.

De activiteiten van CarWise zijn er op gericht, om haar rol als marktleider te versterken binnen de (niche) markt waarin zij opereert.

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens
om. In deze verklaring leest u hoe wij dit doen. Daarnaast vertellen wij u welke rechten u
heeft op het gebied van privacy en hoe u een mogelijk datalek aan ons kunt melden.

Wij vinden het van groot belang dat er vertrouwelijk en in overeenstemming met de
privacywetgeving met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden
dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij hebben maatregelen getroffen om te
voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. Daar mag u
op vertrouwen.

Lees verder

Heeft u vragen of opmerkingen?