IK BEN EEN...

“ Het kenniscentrum voor autoverhuur en leasing “

CarWise Group levert diensten en producten aan de automotive branche. De activiteiten bestaan uit de disciplines ICT, Fleet en Rental en zijn gebundeld in CarWise Group. Individuele expertise, gecombineerd met jarenlange ervaring en het voortdurende streven naar innovatieve oplossingen maakt CarWise tot een uniek kenniscentrum. Daardoor zijn we in staat de beste diensten en producten te ontwikkelen en te leveren, nu en in de toekomst.

WIE ZIJN WIJ?

CarWise Group als succesformule door samengaan van kennis en expertise op het gebied van lease, autoverhuur, software en mobility. Het kenniscentrum voor autoverhuur en leasing.

CarWise Group is opgericht in 1996 en staat onder leiding van een 3-koppige directie bestaande uit: Barend Elshout, René Fabrie en Roland Fabrie.

CarWise Group levert diensten en producten aan de automotive branche. De activiteiten bestaan uit de disciplines ICT, Fleet en Rental, gebundeld in CarWise Group.

overons_01
overons_02
overons_03
overons_05

BEKIJK OOK EENS

SAMEN STERK!

CarWise ICT, Fleet en CarWise Rental zijn drie afzonderlijke ondernemingen die gescheiden opereren waar dat nodig is en samenwerken waar dat wenselijk is. Alle activiteiten zijn gebundeld in ons kantoorpand in Almere-Stad, waar inmiddels 41 mensen werkzaam zijn. De samenwerking en samenvoeging van de verschillende disciplines heeft synergie en succes gebracht!

CarWise Group draagt met haar producten en diensten bij aan de continuïteit en rentabiliteit van automotive organisaties. Wij spelen in op veranderende mobiliteitsbehoefte van morgen en vervullen hierbij de spilfunctie tussen de klant en de eindgebruiker.

‘CarWise is het kenniscentrum vanuit gebundelde expertise in autoverhuur en leasing’. De CarWise Group levert diensten en producten aan de automotive branche. De activiteiten bestaan uit de disciplines ICT, Rental en Fleet en zijn gebundeld in CarWise Group.

Individuele expertise, gecombineerd met jarenlange ervaring en het voortdurende streven naar innovatieve oplossingen maakt CarWise
tot een uniek kenniscentrum. Daardoor zijn we in staat de beste diensten en producten te ontwikkelen en te leveren, nu en in de toekomst.

De strategie die CarWise voert, is gericht op het realiseren van kwaliteit van haar dienstverlening. Dit is uitsluitend mogelijk door het aanbieden van marktgerichte producten en diensten die permanent getoetst en ontwikkeld worden aan de vraag van de klant. Hierbij wordt het succes bepaald door de marktpositie die CarWise in de markt inneemt en wenst te behouden. CarWise genereert haar winsten uit het realiseren van volume, kwaliteitsmeetpunten en kostenbeheersing door optimale synergie binnen de groep.

De activiteiten van CarWise zijn er op gericht, om haar rol als marktleider te versterken binnen de (niche) markt waarin zij opereert.

Heeft u vragen of opmerkingen?