Updates
Contact
Support
 • en

Strix Lease

Na een uitgebreid onderzoek om te bepalen welk automatiseringspakket het beste aansluit bij de organisatie van Strix Lease Service en onze medewerkers op een juiste en efficiënte wijze ondersteunt bij het invullen van de dienstverlening die wij met Strix Lease Service nastreven, is de keuze gevallen op het pakket en de organisatie CarWise.

Na het gemaakt hebben van deze keuze begon het werk pas echt en moesten de voorbereidingen voor de conversie getroffen worden. Omdat de conversie binnen drie maanden gerealiseerd moest worden is besloten dat CarWise de leiding nam in dit traject zonder ondersteuning van een externe consultant. Het conversieplan is goed omschreven en er werd een stuur en werkgroep geformeerd die zorg moesten dragen dat zaken die relevant waren voor de conversie de juiste aandacht kregen en werden uitgevoerd.

Deze groep stond onder leiding van René Fabrie, directeur van CarWise. De voorbereiding en het conversie traject heeft de gehele periode op schema gelegen zodat wij uiteindelijk op 27 november de systemen konden converteren. Ook dit traject heeft geen vertragingen gekend en is eigenlijk goed verlopen. Het belangrijkste is dat er de juiste financiële aansluitingen zijn en dat de verschillende componenten gelijk zijn aan elkaar.

Op maandagochtend werden de medewerkers geconfronteerd met de nieuwe omgeving van Carwise en konden we aan de slag. Dat was natuurlijk wennen want alles was anders en ondanks een opleiding van een ieder moest je op zoek naar de juiste velden en schermen. Om de medewerkers goed op weg te helpen waren er een aantal consultants van CarWise aanwezig die de medewerkers on the job coachten zodat het systeem snel eigen gemaakt werd. Inmiddels zijn we twee maanden verder en is iedereen gewend aan het systeem en de mogelijkheden die het biedt.

Wat merkbaar is dat wij al een aantal efficiëntie slagen hebben gemaakt en is het genereren van rapportages een stuk toegankelijker en makkelijker geworden. Daarnaast is onze dienstverlening uitgebreid door de online rapportage module bij onze klanten aan te bieden en maken de eerste klanten gebruik van de mogelijkheid om de berijders online te laten calculeren. Dit maakt het mogelijk dat de berijders online en realtime de auto met opties kunnen samenstellen waarbij er direct zichtbaar is of de auto binnen de autoregeling valt en wat de eventuele maandelijkse eigenbijdrage wordt. Ook het bedrag dat voortkomt uit de fiscale bijtelling wordt berekend zodat alle kosten in een oog opslag voor de berijder zichtbaar is.

Samengevat is er erg veel werk verzet en hebben wij de optimale ondersteuning van het systeem en de medewerkers van CarWise gekregen om uiteindelijk te kunnen zeggen dat wij de juiste keuze te hebben gemaakt voor CarWise.

Norbert Karthaus
Strix Lease

Bezoek website

 M. de Koning Lease

Na een slechte ervaring met de conversie van het failliete Estweeka naar Lease4all (centric), dat nooit volledig goed heeft gefunctioneerd, was de keuze voor CarWise als leverancier snel gemaakt. Het feit wij reeds bekend waren met RentWise voor onze verhuurafdeling, waar wij goede ervaringen hadden met het werken met dit pakket en de organisatie heeft er voor gezorgd dat wij onze eisen en wensen bij CarWise hebben voorgelegd. Hieruit bleek dat zij uitstekend in staat waren om aan onze behoefte invulling te geven, waarvan de integratie van het lease- rental- en financiële pakket in één systeem er bijvoorbeeld één was.

CarWise heeft een grondig plan van aanpak gemaakt met betrekking tot de conversie, welke absoluut niet eenvoudig was doordat deze werd gedaan vanuit een pakket waar wij ruim een jaar geleden al een conversie hadden gedaan die, zoals vermeld, niet geheel foutloos was verlopen.
Door deze gestructureerde aanpak van de conversie, opleiding van ons personeel en een week nazorg na de conversie heeft de hele overgang volgens planning en zonder grote problemen plaatsgevonden.

Nadat wij gewend waren aan het pakket heeft een verdere fine-tuning plaatsgevonden van de inrichting zodat wij optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die het pakket biedt. Inmiddels worden praktisch alle beschikbare modules door ons afgenomen wat er voor zorgt dat wij onze processen zo efficiënt hebben ingericht dat er zelfs op FTE’s bespaard kon worden. Door het pakket zijn wij niet alleen in staat efficiënter te werken maar tegelijk ook klantgerichter door de mogelijkheden van o.a. CRM, I-Wise en online calculeren.

Na 5 jaar ervaring mogen wij concluderen dat wij met CarWise een uitstekende partner hebben voor de automatisering van onze processen, een partner die luistert naar haar klanten en haar product blijft innoveren zodat wij ons kunnen bezighouden met onze klanten.

Patrick van Dam
Manager Lease & verhuur
M. de Koning Autolease

Bezoek website

LeaseVisie

De keuze voor een nieuw automatiseringspakket blijft altijd lastig.

Het draait in onze visie niet alleen om de specs, mogelijkheden en het gebruiksgemak van het systeem. Wellicht nog meer dan dat draait het om partnerschap tussen leverancier en klant. Vooral op dat vlak hebben wij binnen LeaseVisie ervaren dat de CarWise Group een meedenkende leverancier is gebleken met overigens veel inhoudelijke kennis van het autoleasevak.

Ook de coöperatieve meedenkende instelling van CarWise is voor ons een bevestiging gebleken dat we de juiste keuze hebben gemaakt voor CarWise als onze partner. Over het leasepakket LeaseWise kunnen we kort zijn, zonder het pakket te kort te doen. Het pakket is zeer gebruiksvriendelijk en is compleet zoals je dat van een autoleasepakket mag verwachten. Daarnaast is ons gedurende de 3 jaar dat we het pakket nu in gebruik hebben gebleken dat LeaseWise zeer betrouwbaar is. De uitval is o% gebleken.

Vanuit onze ervaring met de CarWise Group als leverancier en het LeaseWise pakket dat zij aanbieden zijn wij, op basis van onze ervaringen, graag bereid om als ambassadeur voor de CarWise Group op te treden. Wij zijn dus “gewoon” een enthousiaste klant en gebruiker van het pakket. Met de complimenten aan de CarWise Group.

Peter Visser
Directeur LeaseVisie B.V.

Visit website

Lease Connection

Omdat Lease Connection als middelgrote dealerleasemaatschappij de afgelopen jaren een sterke groei heeft doorgemaakt, ontstond begin 2007 sterk de behoefte aan een nieuw en modern leasepakket om onze klanten nog efficiënter te kunnen bedienen.

Bij het maken van een keuze uit de leasepakketten van de verschillende aanbieders hebben wij onder anderen de volgende eisen gesteld aan het leasepakket:

 • Betrouwbaarheid
 • Gemakkelijk in gebruik voor alle afdelingen
 • Geïntegreerd Rentalsysteem
 • Bereikbaar vanaf meerdere locaties (dealervestigingen)

Uiteindelijk hebben wij de keuze gemaakt voor LeaseWise van CarWise omdat het systeem voldoet aan alle wensen. Daarnaast hadden wij al enige ervaring met CarWise omdat onze Euromobil vestigingen al geruime tijd gebruik maken van RentWise.

In samenspraak met CarWise hebben we een conversieplan geschreven. Na een aantal maanden van controleren, het maken van een goede financiële aansluiting en het trainen van onze medewerkers, is door CarWise de definitieve conversie op een vrijdagavond in juni 2007 uitgevoerd.

De volgende maandagochtend moest er meteen gewerkt worden met het nieuwe systeem, en dat is best spannend. Om alles in goede banen te leiden zijn er die eerste week, twee consultants van CarWise aanwezig geweest om onze medewerkers te helpen en te ondersteunen, coaching on the job. Eigenlijk verliep het werken met LeaseWise vanaf het eerste uur erg goed.

Met de komst van LeaseWise hebben wij een enorme efficiency slag gemaakt en daar hebben onze klanten natuurlijk weer veel voordeel van. Het afgelopen jaar zijn wij ook overgegaan op digitaal factureren en kan er sinds kort ook online gecalculeerd worden door onze klanten.

Wij zijn van mening dat wij een juiste keuze hebben gemaakt door met CarWise in zee te gaan en hebben iedere dag voordeel van het werken met LeaseWise.

Mei 2011.
Pieter van der Ree, directeur Lease Connection.

Bezoek website

DirectLease

DirectLease is in 2001 als eerste online leasemaatschappij gestart. Met betrekking tot de automatisering stellen we in alle gevallen als eis dat de applicatie efficiënt en stabiel dient te zijn. Via de pakketselectie voor onze back office activiteiten zijn we bij CarWise terechtgekomen.
In de tijd dat we met CarWise samenwerken is gebleken dat ze ruimschoots aan onze eisen voldoen. CarWise luistert goed naar haar klanten, is deskundig op het gebied van autoleasing en autoverhuur en speelt pro-actief in op ontwikkelingen. Daarnaast vertalen ze voorgaande in een verstandig en gedegen releasebeleid, derhalve voor ons een ideale partner.

Roel Boone
DirectLease

Bezoek website

Autolease Groningen

Sinds mijn indiensttreding bij ALG/ALZ in 2008 werk ik met de software van CarWise. Voorheen heb ik met zowel Flipse als Estweeka gewerkt.
Naar mate ik langer met CarWise werk, bevalt het pakket me steeds beter.

de sterke punten zijn voor mij:

 • mooie integratie van de financiële- en de lease-administratie
 • snel een kolommenbalans kunnen inzien en direct doorklikken naar de ondergelegen grootboekrekeningen
 • het administratief beheersen van een grote flexibiliteit
 • gemakkelijk kunnen beschikken over actuele debiteureninfo
 • veel gekoppelde of geïntegreerde toepassingen waardoor we als kleine leasemij de professionaliteit kunnen bieden van een grote, denk aan digitaal factureren, online calculeren, scannen etc.
 • binnen hetzelfde pakket, RentWise, ook mogelijkheid voor shortlease
 • eenvoudig exports kunnen maken naar Excel, ook te gebruiken door mensen zonder diepgaande kennis

Marnix van Dijk
directeur

Bezoek website