CarWise group officieel erkend duurzaam

CarWise Group staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Na de MVO footprint in 2013 hebben wij o.b.v. een actieplan acties uitgevoerd en investeringen gedaan om Erkend Duurzaam te zijn. Wij hebben Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam handelen in onze onderneming en bedrijfsvoering gewaarborgd, hiermee hebben wij op 1 juli 2016 de officiële Erkenning Erkend Duurzaam behaald, verstrekt door IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit). Deze hebben wij weten te verlengen per 1 juli 2017.

MVO statement

Vanaf 2013 hebben wij duidelijke MVO doelstellingen gesteld (intern en extern). Wij trachten met onze producten voor en service gerichte dienstverlening aan particulieren en bedrijven te handelen middels innovatieve en duurzame mobiliteitsconcepten. Het is onze verantwoordelijkheid, om als professionele mobiliteitsonderneming te denken, te handelen en onze medewerkers MVO bewust te laten zijn en dit naar onze (toekomstige) klanten te communiceren.

Naast onze hoofddoelstelling om een positief rendement en continuïteit te realiseren, investeren wij ook in mens en milieu, wat de duurzaamheid voor generaties na ons waarborgt. Wij hebben door een extern bureau een nulmeting en energiescan laten doen van onze interne organisatie. De nulmeting heeft geleid tot de zgn. ‘Carbon Footprint’. Dit heeft ons een goed beeld gegeven waar wij als CarWise staan in het MVO veld. Het gaat vooral om bewustwording. Na een positieve beoordeling over wat wij vandaag reeds aan MVO doen, heeft dit ook geleid tot enkele adviezen en verbeteringen voor onze organisatie, waar wij uiteraard mee aan de slag zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen?