Updates
Contact
Support
  • en

CarWise Erkend Duurzaam

CarWise Group heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en handelen in de bedrijfsvoering verankerd en structureel op de agenda staan. Dit betekent dat wij bij alles nadenken over onze inkopen en toepassingen. We gaan zuinig om met energie en maken gebruik van stadsverwarming. Ook is er aandacht voor het welzijn van onze medewerkers door goede arbeidsomstandigheden te creëren en toekomstperspectieven te bieden.

Buiten onze organisatie nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door goede doelen te steunen en activiteiten te sponsoren zoals bijvoorbeeld Stichting Opkikker. Niet alleen financieel, maar ook door bijvoorbeeld deelname aan activiteiten voor het goede doel, zoals de Almere City Run of de Kikarun.

Wij zijn trots het certificaat weer te hebben verlengd tot in 2022. Het certificaat wordt aan ons verstrekt door IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit).

MVO statement

Wij gaan voor duidelijke MVO doelstellingen (intern en extern). Wij proberen met onze producten en service gerichte dienstverlening voor particulieren en bedrijven te handelen middels innovatieve en duurzame mobiliteitsconcepten. Het is onze verantwoordelijkheid om als professionele mobiliteitsonderneming te denken, te handelen en MVO bewust te zijn en dit naar onze (toekomstige) klanten te communiceren.

Naast onze hoofddoelstelling, een positief rendement en continuïteit realiseren, investeren wij ook in mens en milieu, wat de duurzaamheid voor generaties na ons waarborgt. Wij hebben door een extern gecertificeerd bureau een nulmeting en energiescan laten doen van onze interne organisatie. De nulmeting heeft geleid tot de zgn. ‘Carbon Footprint’. Dit heeft ons een goed beeld gegeven waar wij als CarWise staan in het MVO veld. Het gaat vooral om bewustwording. De erkenning is er voor wat wij reeds aan MVO doen, uiteraard  blijven we kijken waar en hoe we ons kunnen verbeteren, dit is een ongoing proces.

Heeft u vragen of opmerkingen?